Câu hỏi Tự Luận

Cho các số dương x và y thỏa mãn 1/x^2 +1/y^2 =1/2. Tìm GTNN |

Câu hỏi:

Cho các số dương x và y thỏa mãn

1x2+1y2=12

. Tìm GTNN của biểu thức B=x+y

Bạn đang xem: Cho các số dương x và y thỏa mãn 1/x^2 +1/y^2 =1/2. Tìm GTNN |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!