Câu hỏi Tự Luận

Cho các số dương a và b thỏa mãn điều kiện a + b = 1 |

Câu hỏi:

Cho các số dương a và b thỏa mãn điều kiện a + b = 1. Chứng minh rằng 

1+1a1+1b9

Bạn đang xem: Cho các số dương a và b thỏa mãn điều kiện a + b = 1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!