Câu hỏi Tự Luận

Cho các số dương a và b thỏa mãn a^3 +b^3 =a-b. Chứng minh rằng |

Câu hỏi:

Cho các số dương a và b thỏa mãn

a3+b3=ab

. Chứng minh rằng: 

Bạn đang xem: Cho các số dương a và b thỏa mãn a^3 +b^3 =a-b. Chứng minh rằng |

a2+b2+ab<1

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!