Câu hỏi Tự Luận

Cho các số dương a, b, c, d có tích bằng 1. Chứng minh rằng |

Câu hỏi:

Cho các số dương a, b, c, d có tích bằng 1. Chứng minh rằng: 

a2+b2+c2+d2+ab+cd6

Bạn đang xem: Cho các số dương a, b, c, d có tích bằng 1. Chứng minh rằng |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!