Câu hỏi Tự Luận

Cho các số a và b không âm. Chứng minh rằng (a+b)(ab+1) |

Câu hỏi:

Cho các số a và b không âm. Chứng minh rằng 

(a+b)(ab+1)4ab

Bạn đang xem: Cho các số a và b không âm. Chứng minh rằng (a+b)(ab+1) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!