Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Phân tử glucozơ mạch hở có năm nhóm OH và một nhóm -CHO.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ n |

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Phân tử glucozơ mạch hở có năm nhóm OH và một nhóm -CHO.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ n |

(b) Phân tử glucozơ mạch hở có năm nhóm OH và một nhóm -CHO.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(e) Cho dung dịch KI vào dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện hợp chất màu xanh tím.

(f) Độ ngọt của các loại đường giảm dần theo thứ tự: fructozơ, saccarozơ, glucozơ.

(g) Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3trong NH3.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

(a) sai, hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo sobitol

(b) đúng, cấu tạo dạng mạch hở là CH2OH(CHOH)4CHO

(c) sai, xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.

(e) sai, KI không làm xanh hồ tinh bột

(f) đúng

(g) đúng, chỉ glucozơ tráng gương còn saccarozơ thì không.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!