Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang |

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím.

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang |

(b) Các este đều nhẹ hơn H2O và tan tốt trong nước.

(c) Tơ xenlulozơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ.

(d) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(e) Alanin dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

(f) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức lý thuyết tổng hợp về chương 1,2,3,4 – Hóa học 12.

Giải chi tiết:

(b) sai vì este không tan trong nước.

(d) sai vì chỉ peptit chứa từ 2 liên kết peptit trở lên mới có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(f) sai vì hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, hiđro có thể có hoặc không.

(a), (c), (e) đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!