Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các chất: S, SO2, H2S, H2SO4. Trong số 4 chất đã cho, số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: |

Câu hỏi:

Cho các chất: S, SO2, H2S, H2SO4. Trong số 4 chất đã cho, số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là:A

Các chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: S; SO2; H2S.

+ Trong đơn chất S thì S có số oxi hóa 0, đây là số oxi hóa trung gian, do đó S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

+ Trong SO2thì S có số oxi hóa +4, đây là số oxi hóa trung gian của lưu huỳnh, do đó SO2vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

+ Trong H2S, tính khử gây ra bởi S-2; tính oxi hóa gây ra bởi H+1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!