Câu hỏi Tự Luận

Cho biểu thức B = (1/3 + 3/x^2 -3x) : (x^2/27-3x^2 + 1/x+3) |

Câu hỏi:

Cho biểu thức 

B=13+3x23x:x2273x2+1x+3

Bạn đang xem: Cho biểu thức B = (1/3 + 3/x^2 -3x) : (x^2/27-3x^2 + 1/x+3) |

1. Rút gọn biểu thức B.

2. Tìm x để B < -1.

Xem lời giải

Trả lời:

1.

2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!