Câu hỏi Tự Luận

Cho biểu thức A = (1/1-x +2/x+1 – 5-x/1-x^2) : 1-2x/x^2 -1 |

Câu hỏi:

Cho biểu thức 

A=11x+2x+15x1x2:12xx21

Bạn đang xem: Cho biểu thức A = (1/1-x +2/x+1 – 5-x/1-x^2) : 1-2x/x^2 -1 |

1. Rút gọn biểu thức A

2. Tìm x để A > 0

Xem lời giải

Trả lời:

1.

2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!