Câu hỏi Tự Luận

Cho ba đường thẳng (d1): y = 2x + 3, (d2): y = 3x + 2, (d3): y = ax + a +3 |

Câu hỏi:

Cho ba đường thẳng

d1:y=2x+3,d2:y=3x+2,d3:y=ax+a+3

Bạn đang xem: Cho ba đường thẳng (d1): y = 2x + 3, (d2): y = 3x + 2, (d3): y = ax + a +3 |

Xác định a để ba đường thẳng trên đồng quy, rồi vẽ đồ thị của ba đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ.

Xem lời giải

Trả lời:

Xác định giao điểm của hai đường thẳng

d1

 và

d2

là 

A(1;5)

Để ba đường thẳng đồng quy thì

d3

 đi qua A.

Thay tọa độ của A vào phương trình đường thẳng

d3

 ta được:

5=a.1+a+3=2a+3a=1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!