Câu hỏi Tự Luận

Cho ba đường thẳng (d1): y = 2x + 3, (d2): y = 3x + 2, (d3): y = ax + a +3 |

Câu hỏi:

Cho ba đường thẳng

d1:y=2x+3,d2:y=3x+2,d3:y=ax+a+3

Bạn đang xem: Cho ba đường thẳng (d1): y = 2x + 3, (d2): y = 3x + 2, (d3): y = ax + a +3 |

Xác định a để ba đường thẳng trên đồng quy, rồi vẽ đồ thị của ba đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ.

Xem lời giải

Trả lời:

Xác định giao điểm của hai đường thẳng

d1

 và

d2

là 

A(1;5)

Để ba đường thẳng đồng quy thì

d3

 đi qua A.

Thay tọa độ của A vào phương trình đường thẳng

d3

 ta được:

5=a.1+a+3=2a+3a=1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!