Câu hỏi Tự Luận

Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc |

Câu hỏi:

Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc a, C thuộc b còn B và D thuộc d.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc |

Trả lời:

Phân tích: Gọi C đối xứng với A qua d, mà A thuộc a nên C thuộc a’ đối xứng với a qua d. Mặt khác C thuộc b.

Cách dựng:

  • Dựng đường thẳng a’ đối xứng với a qua d, a’ cắt b tại C
  • Dựng A đối xứng với C qua d, sau đó dựng B, D.

Biện luận:

  • Nếu d cắt các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng a và b, hoặc đường thẳng song song cách đều a và b, bài toán có một nghiệm hình.
  • Nếu d song song (hoặc trùng) với một đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng a và b hoặc đường thẳng song song cách đều a và b, bài toán không có nghiệm hình (hoặc vô số nghiệm hình)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!