Câu hỏi Tự Luận

Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc |

Câu hỏi:

Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc a, C thuộc b còn B và D thuộc d.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho ba đường thẳng a, b, c. Dựng hình vuông ABCD có A thuộc |

Trả lời:

Phân tích: Gọi C đối xứng với A qua d, mà A thuộc a nên C thuộc a’ đối xứng với a qua d. Mặt khác C thuộc b.

Cách dựng:

  • Dựng đường thẳng a’ đối xứng với a qua d, a’ cắt b tại C
  • Dựng A đối xứng với C qua d, sau đó dựng B, D.

Biện luận:

  • Nếu d cắt các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng a và b, hoặc đường thẳng song song cách đều a và b, bài toán có một nghiệm hình.
  • Nếu d song song (hoặc trùng) với một đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng a và b hoặc đường thẳng song song cách đều a và b, bài toán không có nghiệm hình (hoặc vô số nghiệm hình)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!