Câu hỏi Tự Luận

Cho ba điểm O, D, E. Dựng tam giác ABC sao cho O là giao điểm |

Câu hỏi:

Cho ba điểm O, D, E. Dựng tam giác ABC sao cho O là giao điểm của các đường phân giác BD và CE.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho ba điểm O, D, E. Dựng tam giác ABC sao cho O là giao điểm |

Trả lời:

Phân tích: Giả sử đã dựng được tam giác ABC thỏa mãn đề bài. Gọi M, N lần lượt là các điểm đối xứng với D qua OE, đối xứng với E qua OD. Chú ý rằng BC đối xứng với BA qua OD và CB đối xứng với CA qua OE nên M, N thuộc BC. Từ đó B là giao điểm của MN và OD, C là giao điểm của MN và OE.

Cách dựng:

  • Dựng M đối xứng với D qua OE, N đối xứng với E qua OD.
  • Dựng điểm B, C lần lượt là giao điểm của MN với OD và OE.
  • Dựng điểm A là giao điểm của BE và CD.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!