Câu hỏi Tự Luận

Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm |

Câu hỏi:

Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm đường chéo, E và F thứ tự thuộc

1. Các đường thẳng AB và CD

Bạn đang xem: Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm |

2. Các đường thẳng AB và BC

Xem lời giải

Trả lời:

1. Dựng E’ đối xứng với E qua O, dựng F’ đối xứng với F qua O. Ta xác định được các đường thẳng AB và CD lần lượt đi qua E, F’ và D, E’.

Dựng các điểm M, N là hình chiếu của O lên AB và DC

Dựng các đỉnh A, B, C, D của hình vuông

2. Dựng điểm E’ đối xứng với E qua O, dựng F’ đối xứng F qua O. Đưa bài toán về dựng hình vuông biết bốn điểm thuộc bốn đường thẳng chứa cạnh hình vuông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!