Câu hỏi Tự Luận

Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm |

Câu hỏi:

Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm đường chéo, E và F thứ tự thuộc

1. Các đường thẳng AB và CD

Bạn đang xem: Cho ba điểm E, O, F. Dựng hình vuoongABCD nhận O là giao điểm |

2. Các đường thẳng AB và BC

Xem lời giải

Trả lời:

1. Dựng E’ đối xứng với E qua O, dựng F’ đối xứng với F qua O. Ta xác định được các đường thẳng AB và CD lần lượt đi qua E, F’ và D, E’.

Dựng các điểm M, N là hình chiếu của O lên AB và DC

Dựng các đỉnh A, B, C, D của hình vuông

2. Dựng điểm E’ đối xứng với E qua O, dựng F’ đối xứng F qua O. Đưa bài toán về dựng hình vuông biết bốn điểm thuộc bốn đường thẳng chứa cạnh hình vuông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!