Câu hỏi Tự Luận

Cho a+b+c=0. Chứng minh rằng ab+bc+ca nhỏ hơn hoặc bằng 0 |

Câu hỏi:

Cho

a+b+c=0

. Chứng minh rằng 

Bạn đang xem: Cho a+b+c=0. Chứng minh rằng ab+bc+ca nhỏ hơn hoặc bằng 0 |

ab+bc+ca0

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!