Câu hỏi Tự Luận

Cho a+b > 1. Chứng minh rằng a^4 +b^4 > 1/8 |

Câu hỏi:

Cho

a+b > 1

. Chứng minh rằng

Bạn đang xem: Cho a+b > 1. Chứng minh rằng a^4 +b^4 > 1/8 |

a4+b4>18

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!