Câu hỏi Tự Luận

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam minh giác. Chứng rằng |

Câu hỏi:

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam minh giác. Chứng rằng 

a2+b2+c2<2ab+bc+ca

Bạn đang xem: Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam minh giác. Chứng rằng |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!