Câu hỏi Tự Luận

Cho a, b, c là các số nguyên dương. Chứng tỏ rằng: S = a/(a+b) + b/(b + c) |

Câu hỏi:

Cho a, b, c là các số nguyên dương. Chứng tỏ rằng: 

S=aa+b+bb+c+cc+a>1

Bạn đang xem: Cho a, b, c là các số nguyên dương. Chứng tỏ rằng: S = a/(a+b) + b/(b + c) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!