Câu hỏi Tự Luận

Cho a > b > 0. Hãy so sánh hai phân số a/b và (a+m)/(b+m) (m thuộc N*) |

Câu hỏi:

Cho a >  b > 0. Hãy so sánh hai phân số

ab

và 

Bạn đang xem: Cho a > b > 0. Hãy so sánh hai phân số a/b và (a+m)/(b+m) (m thuộc N*) |

a+mb+m m*

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!