Câu hỏi Tự Luận

Cho 0 độ nhỏ hơn x nhỏ hơn 90 độ. Chứng minh: |

Câu hỏi:

Cho

00

 < x < 900

. Chứng minh:

Bạn đang xem: Cho 0 độ nhỏ hơn x nhỏ hơn 90 độ. Chứng minh: |

a, 

1cosxsinx=sinx1+cosx

b, 

sinx1+cosx+1+cosxsinx

2sinx

Xem lời giải

Trả lời:

a, Ta có:

1cosxsinx=sinx1+cosx

<=> 

1cosx1+cosx=sin2x

<=> 

sin2+cos2=1

(luôn đúng)

Từ đó ta có điều phải chứng minh

b, Ta có VT = 

sin2x+1+cosx2sinx(1+cosx)

=

2+2cosxsinx(1+cosx)

= VT => DPCM

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!