Câu hỏi Tự Luận

Cho 0 < a < b. Hãy so sánh hai phân số a/b và (a+1)/(b+1) |

Câu hỏi:

Cho 0 < a < b. Hãy so sánh hai phân số ab

 và

a+1b+1

Bạn đang xem: Cho 0 < a < b. Hãy so sánh hai phân số a/b và (a+1)/(b+1) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!