Câu hỏi Trắc nghiệm

Chịsẽgọiembằngtên là văn bản thuộc thể loại? |

Câu hỏi:

Chị sẽ gọi em bằng tên là văn bản thuộc thể loại?

Xem lời giải

Trả lời:

Chị sẽ gọi em bằng tên là văn bản thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!