Câu hỏi Trắc nghiệm

Chịsẽgọiembằngtên là văn bản thuộc thể loại? |

Câu hỏi:

Chị sẽ gọi em bằng tên là văn bản thuộc thể loại?

Xem lời giải

Trả lời:

Chị sẽ gọi em bằng tên là văn bản thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!