Câu hỏi Trắc nghiệm

Chịsẽgọiembằngtên được trích từ bộ sách nào? |

Câu hỏi:

Chị sẽ gọi em bằng tên được trích từ bộ sách nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Chị sẽ gọi em bằng tên được trích từ bộ sách Hạt giống tâm hồn

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!