Câu hỏi Tự Luận

Chia mỗi cạnh của tứ giác thành ba phần bằng nhau rồi nối các điểm |

Câu hỏi:

Chia mỗi cạnh của tứ giác thành ba phần bằng nhau rồi nối các điểm chia tương ứng trên các cạnh đối diện, ta được bốn đoạn thẳng (hai đoạn thẳng nối các điểm chia tương ứng trên một cặp cạnh đối thì không cắt nhau). Chứng minh rằng

1. Mỗi đoạn thẳng trong bốn đoạn thẳng ấy đều bị chia thành ba phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Chia mỗi cạnh của tứ giác thành ba phần bằng nhau rồi nối các điểm |

2. Diện tích tứ giác ở giữa bằng

19

 diện tích tứ giác ban đầu.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!