Câu hỏi Trắc nghiệm

Cháu X con anh A sang nhà anh D chơi, do cháu X đùa giỡn nên ngã chảy máu miệng, nghe con khóc anh A tưởng anh D đánh con mình chảy máu miệng liền nhào đến đánh anh D bầm mặt mà không hỏi lí |

Câu hỏi:

Cháu X con anh A sang nhà anh D chơi, do cháu X đùa giỡn nên ngã chảy máu miệng, nghe con khóc anh A tưởng anh D đánh con mình chảy máu miệng liền nhào đến đánh anh D bầm mặt mà không hỏi lí do. Vậy Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem lời giải

Trả lời:

Vậy Anh A đã vi phạm quyền: Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!