Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? |

Câu hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Loại A vì: C2H5OH không phải là chất điện li.

Loại B vì: H2O là chất điện li yếu: H2O

H+ + OH.

Loại C vì: CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH 

CH3COO + H+.

Loại D vì: BaCl2 là chất điện li mạnh: BaCl2

Ba2+ + 2Cl.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!