Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? |

Câu hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Loại A vì: C2H5OH không phải là chất điện li.

Loại B vì: H2O là chất điện li yếu: H2O

H+ + OH.

Loại C vì: CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH 

CH3COO + H+.

Loại D vì: BaCl2 là chất điện li mạnh: BaCl2

Ba2+ + 2Cl.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!