Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất nào sau đây có thể làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu? |

Câu hỏi:

Chất nào sau đây có thể làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về phương pháp làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu.

Giải chi tiết:

Na2CO3 có thể làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu.

Ca2+ + CO32- → CaCO3

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!