Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất điện li là: |

Câu hỏi:

Chất điện li là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Chất điện li là chất phân li trong nước thành các ion.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!