Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất điện li là: |

Câu hỏi:

Chất điện li là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Chất điện li là chất phân li trong nước thành các ion.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!