Câu hỏi Trắc nghiệm

Chất có công thức cấu tạo nào sau đây không phải là este? |

Câu hỏi:

Chất có công thức cấu tạo nào sau đây không phải là este?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

CH3OCH3là axeton, thuộc loại xeton, không phải este.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!