Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu thơ “Chamượnchoconbuồmtrắngnhé/Đểconđi…” thể hiện khát khao |

Câu hỏi:

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu thơ “Chamượnchoconbuồmtrắngnhé/Đểconđi…” thể hiện khát khao |

Câu hỏi:

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu thơ “Chamượnchoconbuồmtrắngnhé/Đểconđi…” thể hiện khát khao |

Câu hỏi:

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu thơ “Chamượnchoconbuồmtrắngnhé/Đểconđi…” thể hiện khát khao |

Câu hỏi:

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!