Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu thơ “Chamượnchoconbuồmtrắngnhé/Đểconđi…” thể hiện khát khao |

Câu hỏi:

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!