Câu hỏi Trắc nghiệm

Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: |

Câu hỏi:

Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là:D

Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: ns2np5.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!