Câu hỏi Tự Luận

Các đường chéo của một tứ giác chia tứ giác đó thành bốn tam giác |

Câu hỏi:

Các đường chéo của một tứ giác chia tứ giác đó thành bốn tam giác trong đó ba tam giác có diện tích

30cm2,60cm2,90cm2

. Tính diện tích tứ giác đó.

Bạn đang xem: Các đường chéo của một tứ giác chia tứ giác đó thành bốn tam giác |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!