Câu hỏi Trắc nghiệm

C2H5NH2trong nướckhôngphản ứng với chất nào trong số các chất sau? |

Câu hỏi:

C2H5NH2trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

C2H5NH2trong nước không phản ứng với NaOH

C2H5NH2trong nước làm quỳ tím chuyển thành màu xanh và có phản ứng với axit

C2H5NH2+ HCl → C2H5NH3Cl

C2H5NH2+ H2SO4→ C2H5NH3HSO4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!