Câu hỏi Trắc nghiệm

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về nội dung gì? |

Câu hỏi:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về nội dung gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về những điều tốt đẹp, giản dị trong cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!