Câu hỏi Trắc nghiệm

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là? |

Câu hỏi:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là?

Xem lời giải

Trả lời:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là súp gà cho tâm hồn

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!