Câu hỏi Trắc nghiệm

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là? |

Câu hỏi:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là?

Xem lời giải

Trả lời:

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là súp gà cho tâm hồn

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!