Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Nhữngcánhbuồm thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì? |

Câu hỏi:

Bài thơ Những cánh buồm thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ có xuất hiện thấp thoáng hình ảnh đất nước và thiên nhiên nhưng thứ tình cảm thể hiện rõ nét nhất là tình cảm gia đình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!