Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Nhữngcánhbuồm được sáng tác năm 1964, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Bài thơ Những cánh buồm được sáng tác năm 1964, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ Những cánh buồm được sáng tác năm 1963 và xuất bản năm 1964.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!