Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Nhữngcánhbuồm được in năm bao nhiêu? |

Câu hỏi:

Bài thơ Những cánh buồm được in năm bao nhiêu?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ Những cánh buồm được in năm 1964

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!