Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Nhữngcánhbuồm được in năm bao nhiêu? |

Câu hỏi:

Bài thơ Những cánh buồm được in năm bao nhiêu?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ Những cánh buồm được in năm 1964

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!