Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Mây và sóng thể hiện bằng giọng điệu nào? |

Câu hỏi:

Bài thơ Mây và sóng thể hiện bằng giọng điệu nào?

Xem lời giải

Trả lời:

“Mây và sóng” thể hiện với giọng điệu hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!