Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai? |

Câu hỏi:

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ Mây và sóng là lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!