Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai? |

Câu hỏi:

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ Mây và sóng là lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!