Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể thơ nào? |

Câu hỏi:

Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể thơ nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Bài thơ thuộc thể thơ tự do

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!