Câu hỏi Trắc nghiệm

Bài thơ Mây và sóng được in trong tập thơ nào? |

Câu hỏi:

Bài thơ Mây và sóng được in trong tập thơ nào?

Xem lời giải

Trả lời:

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ),

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!