Câu hỏi Trắc nghiệm

Amin nào sau đây là amin bậc 2? |

Câu hỏi:

Amin nào sau đây là amin bậc 2?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Amin CH3NHCH3là amin bậc hai (có 2 H trong NH3bị thay thế bởi các gốc hiđro cacbon)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!