Câu hỏi Trắc nghiệm

Amin CH3CH(NH2)CH2có tên là |

Câu hỏi:

Amin CH3CH(NH2)CH2có tên là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Amin CH3CH(NH2)CH3có tên là isopropyl amin.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!