Câu hỏi Tự Luận

1. Qua điểm M thuộc cạnh BC của tam giác ABC, vẽ các đường thẳng |

Câu hỏi:

1. Qua điểm M thuộc cạnh BC của tam giác ABC, vẽ các đường thẳng song song với hai cạnh kia, chúng cắt AB, AC theo thứ tự ở H, K. Chứng minh rằng tổng

AHAB+AKAC

không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên cạnh BC.

Bạn đang xem: 1. Qua điểm M thuộc cạnh BC của tam giác ABC, vẽ các đường thẳng |

2. Xét trường hợp tương tự khi điểm M chạy trên đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn thẳng BC.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!