Câu hỏi Tự Luận

1. Chứng minh rằng nếu trên các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C |

Câu hỏi:

1. Chứng minh rằng nếu trên các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C của tam giác ABC, ta lấy các điểm tương ứng A’, B’, C’ sao cho AA’, BB’, CC’ đồng quy thì 

ABBC.CAAB.BCCA=1

Bạn đang xem: 1. Chứng minh rằng nếu trên các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C |

2. Chứng minh rằng kết luận trên vẫn đúng nếu các điểm A’, B’, C’ thuộc các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác, trong đó có đúng hai điểm nằm ngoài tam giác.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!