Câu hỏi Tự Luận

1. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm A’ sao cho |

Câu hỏi:

1. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm A’ sao cho

BAAC=3

. Trên cạnh CA lấy điểm B’ sao cho

Bạn đang xem: 1. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm A’ sao cho |

CBBA=13

. Gọi C’ là giao điểm của A’B’ và AB. Chứng minh rằng C’ là trung điểm của AB.

2. Chứng minh bài toán tổng quát: nếu một đường thẳng không đi qua các đỉnh của tam giác ABC và cắt các đường thẳng BC, CA, AB theo thứ tự ở A’, B’, C’ thì 

ABBC.CAAB.BCCA=1

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!