Câu hỏi Tự Luận

1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM |

Câu hỏi:

1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM, vẽ đường thẳng cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở B’, C’. chứng minh rằng khi đường thẳng thay đổi vị trí mà vẫn đi qua O thì tổng 

ABAB+ACAC

không đổi

Bạn đang xem: 1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM |

2. Tổng quát hóa bài toán trên khi O là một điểm cố định trên đoạn thẳng AM.

Xem lời giải

Trả lời:

2. Chỉ cần o là một điểm cố định thuộc đoạn thẳng AM, không đòi hỏi O là trung điểm của AM. Giá trị không đổi của tổng bằng 2 AM : AO.

Có thể diễn đạt bài toán này dưới dạng: Cho hình bình hành ABCD, điểm C’ nằm trên đường chéo AC. Qua C’ vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD ở B’, D’. Chứng minh rằng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!