Câu hỏi Tự Luận

1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM |

Câu hỏi:

1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM, vẽ đường thẳng cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở B’, C’. chứng minh rằng khi đường thẳng thay đổi vị trí mà vẫn đi qua O thì tổng 

ABAB+ACAC

không đổi

Bạn đang xem: 1. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm O của AM |

2. Tổng quát hóa bài toán trên khi O là một điểm cố định trên đoạn thẳng AM.

Xem lời giải

Trả lời:

2. Chỉ cần o là một điểm cố định thuộc đoạn thẳng AM, không đòi hỏi O là trung điểm của AM. Giá trị không đổi của tổng bằng 2 AM : AO.

Có thể diễn đạt bài toán này dưới dạng: Cho hình bình hành ABCD, điểm C’ nằm trên đường chéo AC. Qua C’ vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD ở B’, D’. Chứng minh rằng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!